Posib Headphones
Posib Security
Posib Costs
Posib Contact

Ein gwasanaethau

Atebion trawsgrifio dwyieithog proffesiynol yn y Gymraeg a’r Saesneg ar eich cyfer, ar y safle ac oddi ar y safle.

Ansawdd

Cael gwybod am ein gwasanaeth a’r hyn a ddywed ein cleientiaid amdanom.

Diogelwch

Darllenwch fwy am sut fyddwn yn sicrhau diogelwch a rhoi thawelwch meddwl i chi.

GWASANAETHAU TRAWSGRIFIO DIOGEL

Trawsgrifiadau Cymraeg a/neu Saesneg sy’n dderbyniol i’w defnyddio mewn achos cyfreithiol:

 • Recordiadau sain a DVD
 • Gwrandawiadau cyflafareddu a llys
 • Cwestau
 • Gwrandawiadau disgyblaethol
 • Cynadleddau dros y ffôn
 • Cyfarfodydd arbenigwyr ac eiriolwyr
 • Cyfweliadau PACE ac ABE
 • Cyfweliadau twyll
 • Recordiadau dirgel
 • Sesiynau marchnata a grwpiau canolbwyntio
 • Cyfweliadau ymchwil
 • Ymgynghoriadau
 • Trafodaethau academaidd
 • Recordiadau o archif
 • Seminarau, cynadleddau ac achlysuron

YR HYN A DDYWED ERAILL AMDANOM

Diolch yn fawr am yr holl gymorth, rydych chi’n wastad wrth law i’n helpu ac rydym yn gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn.

Llys Sirol CaernarfonSwyddog Gweinyddol

Diolch o galon unwaith eto am y cyfieithiad Cymraeg a oedd yn hynod fanwl gywir ac a gafodd ei ddychwelyd cyn pryd hefyd. Rydych chi wastad yn rhoi gwasanaeth o safon ardderchog inni; yn wir rydym ni wedi dod i arfer hynny bellach. Fodd bynnag ni ddylem ei gymryd yn ganiataol, a dyna pam yr wyf yn ysgrifennu’r llythyr hwn.

Cyhoeddus, Cyngor Sir PenfroSwyddog y Wasg a Chysylltiadau