Posib Services

Yr hyn a wnawn in chi

Chi yw ein blaenoriaeth

Byddwch yn cael gwasanaeth trawsgrifio sy’n ddiogel, yn gydgyfrinachol, yn effeithlon a seiliedig ar y safonau ansawdd uchaf.

Byddwch yn elwa ar ein blynyddoedd o brofiad wrth inni gynhyrchu trawsgrifiadau awdio ar gyfer y gwasanaethau diogeledd a llysoedd Cymru a Lloegr. Rydym wedi ennill enw da dros ben ledled Cymru a Lloegr am ein hansawdd uchel, cyflymder a phwyll.

Chi piau’r dewis

Trwy arbenigo mewn cynhyrchu trawsgrifiadau air am air o recordiadau sain a DVD, Cymraeg yn ogystal â Saesneg, rhown dau ddewis i chi:

  • Oddi ar y safle

    Byddwch chi’n anfon eich ffeiliau sain neu DVD atom ac yn cael y trawsgrifiad ohonynt yn ôl trwy e-bost.

  • Ar y safle

    Byddwn ni’n dod atoch chi ac yn recordio eich achlysur gyda’n hoffer recordio amlsianel o ansawdd tystiolaethol, sy’n cydymffurfio â Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol. Mae hyn yn golygu bod y recordiad a’r trawsgrifiad yn dderbyniol i’w defnyddio mewn achos cyfreithiol.