posib career

Gyrfaoedd

Byddwn yn cyflogi o bryd i’w gilydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, cofiwch anfon eich manylion atom.

Mae’n hanfodol rhoi sylw i fanylion ac mae disgwyl i gyfieithwyr fod â medrau ieithyddol rhagorol. Rhaid i drawsgrifwyr, wrth gwrs, allu clywed a gwneud synnwyr o recordiadau distaw, rhai ohonynt gydag ymyrraeth arnynt hyd yn oed. Rhaid gallu cyffyrdd-deipio a bod â gwybodaeth drwyadl o MS Word. Hefyd mae’n hanfodol gallu sillafu’n gywir ac atalnodi’n reddfol. Mantais bendant yw gallu ymchwilio’n effeithiol ac effeithlon ar y we.

Sylwch y gall cyflogaeth fod yn amodol ar wiriadau DBS ac archwilio hanes diogelwch dan Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 1989. Os yw hyn yn peri problem, cofiwch ddweud wrthym.